Anne Eriksen, Mia Göran & Ragnhild Evang Reinton (red.) 2013. Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk

Susanne Österlund-Pötzsch

Sammendrag


Det finns idag ett vetenskapligt nyintresse för föremål och materialitet. Antologin Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk är ett bidrag till studiet av det socialas materiella dimensioner. Det skall dock med det samma göras klart att - som indikeras i bokens titel - intresset i denna antologi inte i första hand är riktat på föremål i sig utan på de processer som gör att ting framträder för oss i olika sammanhang. Detta förefaller mig, efter att ha läst antologin, som en synnerligen givande infallsvinkel på tillvarons materialitet.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.