«Ein lut av det nære levande livet». Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947
PDF ()

Hvordan referere

Resløkken, Åmund N. (2019). «Ein lut av det nære levande livet». Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602

Sammendrag

Ord og sed, som jeg undersøker i min avhandling, var en spørrelisteserie for innsamling av folketradisjon som ble utgitt som tidsskrifter i årlig numre fra 1934–1947. Tidsskriftet kom ut i til sammen 10 nummer, årlig fra 1934–1942, og ett i 1947 som samlet alle spørrelistene utgitt under de siste krigsårene. Etter 1947 gikk tidsskriftet over til å bli Norveg, som hadde undertittelen ny serie av Ord og sed hvor det fram til 1958 i tillegg finnes 8 spørrelister i Ord og sed-serien. Ord og sed inneholder primært spørrelister og noen få artikler. Spørrelistene har ofte lange innledninger, som forklarer tema, og følger opp med detaljerte og ofte ledende spørsmål, gjerne med eksempler. I min avhandling har jeg først og fremst forholdt meg til de 10 tidsskriftutgivelsene av Ord og sed, fra 1934–1947.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.