Tidsskrift for kulturforskning

Tidsskrift for kulturforskninger et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 330
NOK Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1950,- NOK

Nr 1 (2017): Festskrift tilegnet Torunn Selberg


Omslagsside