Konferanserapportar
PDF ()

Hvordan referere

Forfattere, D. (2015). Konferanserapportar. Musikk Og Tradisjon, 28. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/693

Sammendrag

Norsk folkemusikklags seminar 2014 hadde teknologi som tema. Siktemålet var å belyse teknologiens rolle i forskning på, formidling, tradering og utøving av norsk folkemusikk og - dans. Seminaret samlet ca. 25 deltakere. âââÃpningsforedraget ble holdt av professor Tellef Kvifte. Han ga en generell betraktning om forholdet mellom musikk og teknologi i vid forstand, der han bl.a. fokuserte på to av de sentrale teknologiene i vår folkemusikkhistorie, nemlig noteskrift og opptaksteknologi. Deretter ga Notto Thelle, daglig leder av Notam, Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, et innblikk i hva sentret arbeider med. Thelle tok spesielt for seg et prosjekt som går ut på å gjøre Eivind Grovens renstemmingsautomat tilgjengelig digitalt.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.