Konferanserapportar

Diverse Forfattere

Sammendrag


Norsk folkemusikklags seminar 2014 hadde teknologi som tema. Siktemålet var å belyse teknologiens rolle i forskning på, formidling, tradering og utøving av norsk folkemusikk og - dans. Seminaret samlet ca. 25 deltakere. âââÃpningsforedraget ble holdt av professor Tellef Kvifte. Han ga en generell betraktning om forholdet mellom musikk og teknologi i vid forstand, der han bl.a. fokuserte på to av de sentrale teknologiene i vår folkemusikkhistorie, nemlig noteskrift og opptaksteknologi. Deretter ga Notto Thelle, daglig leder av Notam, Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, et innblikk i hva sentret arbeider med. Thelle tok spesielt for seg et prosjekt som går ut på å gjøre Eivind Grovens renstemmingsautomat tilgjengelig digitalt.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.