Tidsskriftet

Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM).

Tidsskriftet presenterer forsking innanfor området som ICTM dekker, det vil seie tradisjonell musikk og dans i vid tyding.

https://norskfolkemusikklag.wordpress.com/

HOVEDFOKUS OG SPENNVIDDE

Musikk og tradisjon ønskjer å presentera breidda i norsk og skandinavisk folkemusikkforsking, og tar imot artiklar med ulike perspektiv på tradisjonell musikk og dans som eit breitt definert felt. Artiklane kan vera musikkvitskaplege i tradisjonell forstand, eller ha eit kultur- eller samfunnsvitskapleg utgangspunkt. Dei kan vera historisk orienterte eller setja søkjelys på samtida, og leggja til grunn empiriske og/eller teoretiske perspektiv.

OM FAGVURDERINGSPROSESSEN

Musikk og tradisjon er eit fagfellebasert vitskapleg tidsskrift. To eksterne fagfellar går igjennom tekstane for å sikra den faglege kvaliteten. Dei gir tilbakemeldingar til forfattarane for eventuelt å vidareutvikla artiklane. Fagfellane vil òg tilrå om artiklane skal trykkast eller ikkje.

OPEN ACCESS-RETNINGSLINJER

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

ARKIVERING

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål

LISENSIERING

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Musikk og tradisjon lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Informasjon om opphavsrett

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til forfatteren av arbeidet og til at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.

Utgiver

Novus forlag
Postboks 104 Oppsal
0619 Oslo

Sponsors
Stiftinga for folkemusikk og folkedans