Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar
PDF

Hvordan referere

Forfattere, D. (2023). Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar. Musikk Og Tradisjon, 30. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1363

Sammendrag

Bjørn Aasheim: Om klangen i durspillet. Durspillets historie og konstruksjon. Samtaler med musikere, instrumentmakere og andre om hvorfor instrumentet klinger som det gjør

Rebecca Egeland: "I steva ligg hjarta til setesdølen". Masteroppgåve om dagens nystevtradisjon i Hylestad

Mads Kuraas: Tri spellmenn, tri grena. En systematisk undersøkelse og sammenligning av tre stilbærende spellemenn fra Brekkenområdet

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2017 Musikk og Tradisjon