Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar
PDF

Hvordan referere

forfattere, D. (2018). Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar. Musikk Og Tradisjon, 31. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1477

Sammendrag

Satoko Katagihara: Om å spille arkivmaterialet til Knut Dahle. Masteroppgåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og fol-kemusikk, Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017

 

Elise Kathleen Macmillan: Machines for Fiddling and time. Rhythm and Timing Variability in Hardangerfele Gangars. Masteroppgåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Høg-skolen i Sørøst-Norge, 2017

 

Marianne Tomasgård: Springdansen i Akershus - fra gjemt og glemt til levende bruk. Et kritisk innblikk i en revitaliseringsprosess. Masteropp-gåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2018 Musikk og Tradisjon