Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Sveinung Søyland Moen (-2019),
Karin Eriksson, Røros (2020-2021)
Bjørn Aksdal (konstituerande redaktør) (2022-)

Bjørn Aksdal, Trondheim
Per Åsmund Omholt, Rauland
Sveinung Søyland Moen, Førde
Andrea Kasbo Rygh, Rauland

Redaksjonsråd:

Anne Svånaug Blengsdalen, Universitetet i Søraust-Noreg (USN), Bø
Lene Halskov Hansen, Dansk Folkemindesamling - Det Kongelige Bibliotek, København
Gediminas Karoblis, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU), Trondheim
Niklas Nyqvist, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa
Ingar Ranheim, Valdresmusea, Fagernes
Astrid Nora Ressem, Nasjonalbiblioteket, Oslo
Gunnar Ternhag, Høgskolan i Dalarna og Stockholms Universitet