Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar
PDF

Hvordan referere

Forfattere, D. (2016). Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar. Musikk Og Tradisjon, 29. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1228

Sammendrag

Anne Svånaug Blengsdalen: Med Spil at betiene Alle og Eenhver. Stadsmusikantordningen i Norge 1660-1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien.

Nicoline Strandskogen Hofgaard: Tradisjon og forandring i nyere norsk folkemusikkpraksis

Anne Gravir Klykken: Voksruller og blåsang

Lars Erik Øygarden: Gjennom historisk sus. Innlæring av musikk frå ei voksrullkjelde

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2016 Musikk og Tradisjon