Audhild Skoglund. 2011. Sekter

Margrethe Løøv

Sammendrag


à kalle en religiøs gruppe for en ââ¬Âsektââ¬Â har ofte vært det første og legitimerende steg for kritikk og aktiv motarbeidelse av den samme gruppen. Med et rikt empirisk materiale i ryggen viser Audhild Skoglund med boka Sekter hvordan sektbegrepet er forbundet med generaliseringer og stereotypier. Forfatteren diskuterer også hvordan uopplyste â og ofte ideologisk betingede â forestillinger om sekter kan føre til demonisering, overgrep og sågar vold.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.