DIN - Tidsskrift for religion og kultur

Nyeste utgave

Nr 2 (2021)
Publisert januar 5, 2022
Organisert islam i Norge

I dette temanummeret retter vi oppmerksomheten mot endringer som skjer innenfor organisert islam i Norge. Med organisert islam mener vi de mange ulike formene og måtene islam er organisert på; det være seg ulike former for organisasjoner og institusjoner, eller andre formaliserte arenaer hvor islam uttrykkes og praktiseres.

Mer
Hele nummeret
PDF

Oppslagstavle

Call for papers nr. 2 2022

Neste utgave av Dīn: Tidsskrift for religion og kultur blir et åpent nummer, og den påtroppende Dīn-redaksjonen ønsker velkommen manuskripter med et høyt faglig nivå, og med empirisk og/eller teoretisk perspektiv.


Mer…

september 24, 2021

Kommende numre av DIN

For 2021 er det planlagt to temanumre, nr. 1 blir Religion og populærkultur (temaredaktør Audun Toft) og nr. 2 2021 og nr. 1 2022 blir Organisert islam i Norge del 1 og 2 (temaredaktører Mona Farstad og Marianne Hafnor Bøe). Nr. 2 2022 vil bli et åpent nummer. Våren 2023 planlegges det et temanummeret med gjesteredaktører fra forskningsprosjektet Back to Blood: Pursuing a future from the Norse past


Mer…

januar 18, 2021
Vis alle utgavene

 


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.