DIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 280,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1500,- NOK

Nr 2 (2016): Perspektiveringer


Omslagsside