DIN - Tidsskrift for religion og kultur

Nyeste utgave

Nr 1 (2021)
Publisert juli 1, 2021
Populærkulturelle uttrykk for religion

Dette temanummeret har samlet tre artikler fra fagmiljøet i religionsfag knyttet til lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er flere i dette fagmiljøet som på ulike måter har hatt berøringspunkter opp mot populærkulturelle uttrykk for religion (Winje 2019; Rosland 2019), og jeg er stolt av å kunne presentere flere bidrag til feltet i dette nummeret. Felles for de tre artiklene er at de nærmer seg tematikken gjennom perspektiver fra andre områder.

Mer
Hele nummeret
PDF

Oppslagstavle

Call for papers

Neste utgave av Dīn: Tidsskrift for religion og kultur blir et åpent nummer, og den påtroppende Dīn-redaksjonen ønsker velkommen manuskripter med et høyt faglig nivå, og med empirisk og/eller teoretisk perspektiv.


Mer…

september 24, 2021

Kommende numre av DIN

For 2021 er det planlagt to temanumre, nr. 1 blir Religion og populærkultur (temaredaktør Audun Toft) og nr. 2 blir om Islam i Norge (temaredaktører Mona Farstad og Marianne Bøe). Nr. 1. 2022 vil bli et åpent nummer.


Mer…

januar 18, 2021
Vis alle utgavene

 


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.