DIN - Tidsskrift for religion og kultur

Nyeste utgave

Nr 1 (2021)
Publisert juli 1, 2021
Populærkulturelle uttrykk for religion

Dette temanummeret har samlet tre artikler fra fagmiljøet i religionsfag knyttet til lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er flere i dette fagmiljøet som på ulike måter har hatt berøringspunkter opp mot populærkulturelle uttrykk for religion (Winje 2019; Rosland 2019), og jeg er stolt av å kunne presentere flere bidrag til feltet i dette nummeret. Felles for de tre artiklene er at de nærmer seg tematikken gjennom perspektiver fra andre områder.

Mer
Hele nummeret
PDF

Oppslagstavle

Kommende numre av DIN

For 2021 er det planlagt to temanumre, nr. 1 blir Religion og populærkultur (temaredaktør Audun Toft) og nr. 2 blir om Islam i Norge (temaredaktører Mona Farstad og Marianne Bøe). Nr. 1. 2022 vil bli et åpent nummer.


Mer…

januar 18, 2021
Vis alle utgavene

 


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.