DIN - Tidsskrift for religion og kultur

Nyeste utgave

Nr 1-2 (2020)
Publisert januar 11, 2021
Beskrivelse av nummer

Det var det året det var så bratt sang Øystein Sunde i sin tid. Året han sang om var 1965, men teksten var i grunn bare en spøkfull parodi på foreldregenerasjonens hang til å stadig snakke om hvor tøft det var i hine hårde dager. Året 2020 nærmer seg slutten, og det har definitivt vært et år som har vært både bratt og tungt for mange. Korona-viruset har herjet rundt i verden, og vi står fortsatt midt i en pandemi hvis utvikling kan synes både overveldende og skremmende. Til tross for hjemmekontor, digital undervisning, hybridløsninger og mangel på fysisk og sosial kontakt, forsøker vi alle etter beste evne å holde de faglige hjulene i gang. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at pandemien har gjort det vanskelig for mange å gjennomføre planlagt forskningsaktivitet dette året. Enten man er blitt forhindret fra å reise på forskningsopphold, ta i mot gjesteforskere, delta på konferanser eller har manglet arbeidsro til å skrive. Vi i redaksjonen er derfor veldig takknemlige for at vi på tross av denne krevende situasjonen har fått inn bidragene som utgjør høstnummeret for 2020.

Mer

Oppslagstavle

Kommende numre av DIN

For 2021 er det planlagt to temanumre, nr. 1 blir Religion og populærkultur (temaredaktør Audun Toft) og nr. 2 blir om Islam i Norge (temaredaktører Mona Farstad og Marianne Bøe). Nr. 1. 2022 vil bli et åpent nummer.


Mer…

januar 18, 2021
Vis alle utgavene

 


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.