Otherness and Disease in Réunion: The Politicisation of the 2005 to 2007 Chikungunya Epidemic
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Chikungunya
Réunion
epedemi
avhandling

Hvordan referere

Jansen, K. A. (2014). Otherness and Disease in Réunion: The Politicisation of the 2005 to 2007 Chikungunya Epidemic. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/685

Sammendrag

Fra mars 2005 til april 2007 ble den frans­ke øya Réunion i det Indiske Hav for første gang rammet av en epidemi av den vektorbårne sykdommen chikungunya. En vektorbåren sykdom innebærer at smitte overføres indirekte til mennesker via en biologisk bærer slik som mygg, fluer, flått og liknende. Chikungunya-viruset spres via mygg (aedes), og fører blant annet til sterke leddsmerter som kan vare i alt fra noen dager til flere år. Andre symptomer er feber, hodepine og utslett. Rundt 1/3 av Réunion's totale befolkning på 802 000 mennesker ble smittet, og 250 døde under epidemien.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.