Anders Gustavsson 2013. Resident Populace and Summer Holiday Visitors. Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions
PDF

Hvordan referere

Hylland, O. M. (2014). Anders Gustavsson 2013. Resident Populace and Summer Holiday Visitors. Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/683

Sammendrag

Anders Gustavsson har gjennom mange år forsket på og dokumentert utviklingen av turisme i nordiske grense- og kystregioner. Han har særlig konsentrert seg om Bohuslän-regionen, hvor turismen har vært betydelig i mer enn hundre år - først med tilreisende svensker fra øvre sosiale lag, og i senere år med store kontingenter av nordmenn. Boka Resident Populace and Summer Holiday Visitors samler noen av Gustavssons analyser av nordisk kystturisme. Innledningen viser at boka særlig er motivert av et ønske om å gjøre disse analysene tilgjengelige for et engelskspråklig publikum.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.