Liv Emma Thorsen, Karen A. Rader og Adam Dodd (red.) 2013. Animals on Display: The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History
PDF

Hvordan referere

Maurstad, A. (2014). Liv Emma Thorsen, Karen A. Rader og Adam Dodd (red.) 2013. Animals on Display: The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/682

Sammendrag

Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History setter lys på et viktig tema som framstilling av dyr i kultur- og naturhistorie. Artikkel­sam­lingen er fundert i et internasjonalt og flerfaglig forskningsprosjekt ved Universi­tetet i Oslo: 'Dyr som ting og dyr som tegn'. Forfatterne til de 9 kapitlene representerer ulike kunnskapsområder. Spenn­vidden er stor, noe som illustreres ved at fag som ornitologi, museologi og kulturhistorie finner plass sammen. Det er egen forskning fra ulike posisjoner ved museer og universiteter som presenteres. Artiklene er ulike, men svarer til hovedintensjonene, som redegjort for i innledningen.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.