Inge Christiansen 2013. Konfirmation og konfirmationsstøj
PDF

Hvordan referere

Hjemdahl, A.-S. (2014). Inge Christiansen 2013. Konfirmation og konfirmationsstøj. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/681

Sammendrag

Ved å etablere kunnskap om de rituelle klærne vil Køge museum bidra til dansk drakthistorie. I 2008 utga etnolog og museumsinspektør Inge Christiansen en bok om dåpsdrakter og dåpstradisjoner, mens han i 2013 utga boka Konfirmation og konfirmationstøj. Ved museet planlegges ytterligere to bøker om bryllupsklær og begravelsesklær.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.