Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt
PDF

Hvordan referere

Ohrvik, A. (2014). Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/680

Sammendrag

Profetien om folkloristikkens og etnologiens fremtidige rolle og posisjon er signert den svenske folkloristen Ulf Palmenfelt og gjengis innledningsvis i Folkloristikens aktuella utmaningar, en vennebok dedikert til ham. Palmenfelt setter sin profeti opp mot det han ser som en "övertro" på økonomi og målbare verdier i dagens samfunn.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.