Confluences-museet - Frankrikes svar på Guggenheim Bilbao?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Museums
France
Confluences
le Musée des Confluences

Hvordan referere

Rogan, B. (2014). Confluences-museet - Frankrikes svar på Guggenheim Bilbao?. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/678

Sammendrag

I desember 2014 åpner dørene til Frank­rikes mest spektakulære muse­um, arkitektonisk sett - og det hittil dyreste. Stedet er Lyon, og navnet er le Musée des Con­fluences. Som med flere nyere museumsnavn vegrer man seg for å si hva slags museum det er, men velger stedet som identifikasjon. 'confluence' betyr at to elver flyter sammen, og nettopp Confluence er navnet på den bydelen som ligger på en smal landtunge inne i Lyon, der elvene Rhônen og Saônen flyter sammen. Museet har fått en fremskutt plass ytterst på landtungen, der Saônens grønnlige og Rhônens mer blågrå vannmasser møtes og blandes. Navnet er også symbolsk ment; her skal kulturhistorien, naturhistorien og naturvitenskapene møtes, flyte sam­men og formidles.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.