Nordiske blikk på norsk faghistorie
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Etnologi
folkloristikk
faglitteratur
nordisk

Hvordan referere

Rogan, B., Hellspong, M., Vasström, A., Metsänkylä, A., & Joensen, J. P. (2014). Nordiske blikk på norsk faghistorie. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/677

Sammendrag

Boken Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie (Oslo, 2013) er anmeldt - eller under anmeldelse - i flere fagtidsskrifter. TfK har ikke bestilt noen anmeldelse i vanlig forstand av boken. Derimot har vi bedt et panel av nordiske forskere om å lese boken med 'nasjonale' øyne, i den hensikt å få den bredt belyst i et nordisk perspektiv.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.