Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Rogan, B. (2014). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/674

Sammendrag

Nr. 1-2/2014 av Tidsskrift for kulturforskning er igjen et varia-nummer, med to artikler og en serie bokessays og -meldinger, i til­legg til presentasjoner av to ferske dr. handlinger i henholdsvis kulturhistorie (UiO) og kulturvitenskap (UiB).

Artiklene kretser rundt 1700-tallets kulturhistorie. Anne Eriksen skriver om tidens kunnskapsregimer og historieforståelse, belyst gjennom topografisk litteratur, mens Einar Niemi gir oss et innblikk i matens og måltidets rolle for krig og fred - et kanskje litt overraskende glimt av et av diplomatiets mindre omtalte virkemidler.
Norsk kulturhistorie/kulturvitenskap har nå fått sin historie beskrevet innenfor to permer. Redaksjonen var av den oppfatning at et slik verk fortjente noe mer enn en bokmelding. Vi ønsket verket og ikke minst feltet belyst av nordiske kolleger, sett fra deres ulike historiografiske posisjoner. Fire etnologer/folklorister fra fire nordiske land har tatt hansken opp.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.