Gunhild Borggren og Rune Gade (red.) 2013. Performing archives/archives of performance
PDF

Hvordan referere

Forrás, P. (2014). Gunhild Borggren og Rune Gade (red.) 2013. Performing archives/archives of performance. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/672

Sammendrag

Performing archives/archives of performance er den lett dialektiske tittelen på en artikkelsamling redigert av Gunhild Borggren og Rune Gade. Redaktørene har bakgrunn fra institutt for kunst- og kulturvitenskap ved Københavns universitet. Bidragsyterne ellers har liknende fagbakgrunn fra kunsthistorie, medievitenskap, performancestudier eller fra utøvende kunst. Som tittelen tilsier handler boka om sammenhengen mellom arkiv og performancekunst, og er dermed en vri på de siste femten årenes interesse for arkivpraksiser og arkivteori, særlig innenfor kunstfagene og medievitenskap. Artiklene er kanskje først og fremst skrevet for en leserkrets med kjennskap til samtidskunst og performancekunst. Men dersom man leser tekstene med vekt på det arkivteoretiske kan de være relevante også fra et kulturvitenskapelig ståsted. At dokumenter lagres, bevares, klassifiseres og brukes i en kultur har åpenbart implikasjoner for forskning på kultur. Intensjonen til redaktørene er å belyse grenser, sammenhenger og motsetningsforhold mellom arkiv og kunst (performancekunst). Samtidig gjør redaktørene i innledningen klart at performancebegrepet kan forstås utover kunstinstitusjonen. Det kan være et begrep for kulturelle fenomener der skillet mellom det som er levende og det som er mediert overskrides eller dekonstrueres.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.