Anne Eriksen, Mia Göran & Ragnhild Evang Reinton (red.) 2013. Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk
PDF

Hvordan referere

Österlund-Pötzsch, S. (2014). Anne Eriksen, Mia Göran & Ragnhild Evang Reinton (red.) 2013. Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/670

Sammendrag

Det finns idag ett vetenskapligt nyintresse för föremål och materialitet. Antologin Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk är ett bidrag till studiet av det socialas materiella dimensioner. Det skall dock med det samma göras klart att - som indikeras i bokens titel - intresset i denna antologi inte i första hand är riktat på föremål i sig utan på de processer som gör att ting framträder för oss i olika sammanhang. Detta förefaller mig, efter att ha läst antologin, som en synnerligen givande infallsvinkel på tillvarons materialitet.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.