Redaksjonellt: Krisekultur
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Krisekultur
naturkatastrofer

Hvordan referere

Kverndokk, K. (2014). Redaksjonellt: Krisekultur. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/665

Sammendrag

Alle artiklene i dette nummeret berører forholdet mellom den uregjerlige naturen og menneskets ønske om å kontrollere den. Anders Ekström og Henrik Svensen har skrevet artikkelen "Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet". De argumenterer for at de menneskeskapte endringene i jordens geologi er såpass grunnleggende at de endrer forholdet mellom naturprosesser og kulturelle prosesser. Natur og kultur er filtret sammen på måter som gjør det nødvendig med et langt tettere samarbeid mellom menneskevitenskapene og naturvitenskapene. Det gjelder i særlig grad forståelsen av klimarelaterte naturkatastrofer. Ekström og Svensson diskuterer hvorvidt det nokså nylig introduserte epokebegrepet antropocen kan bidra til en slik tverrfaglig kunnskapsproduksjon.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.