Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Berkaak, O. A., & Lyngø, I. J. (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/659

Sammendrag

Det er en innarbeidet forestilling at museer og samlinger hører sammen, at samlinger av- ting - artefakter fra naturen og kulturens rike - er karakteristisk for museene og at- samlingene er viktig kulturarv. Det er også en innarbeidet forestilling om at kulturarven- tilhører fellesskapet og at den skal være tilgjengelig for det samme fellesskapet. Likevel er- museenes samlinger ofte bortgjemte og utilgjengelige. Det gjelder særlig i dagens museer- hvor det er etablert et skille mellom samlingsforvaltning og museenes øvrige oppgaver.- Skillet kommer blant annet til syne i museenes organisering der arbeidet med samlingene- og formidlingsarbeidet foregår i ulike avdelinger. Skillet er også fysisk. Det kan synes paradoksalt- at samtidig som stadig flere gjenstander gjøres tilgjengelige digitalt, bli samlingene- fysisk mer og mer utilgjengelige.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.