Folklig religiositet som forskningsfält
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2012). Folklig religiositet som forskningsfält. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/657

Sammendrag

Torunn Selberg 2011. Folkelig religiøsitet.- Et kulturvitenskapelig perspektiv. Spartacus- forlag AS. Oslo. 174 s.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.