"Studenten som kom før faget"
PDF

Hvordan referere

Lundberg, A. (2012). "Studenten som kom før faget". Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/656

Sammendrag

Horgen, Jan Erik, Michael Jones og Venke- Åsheim Olsen (red.) 2011. "Studenten som kom før faget": Etnolog Rigmor Frimannslund (1911-2006) - et minneskrift. Instituttet for sammenlignende kulturforskning,- Serie B: Skrifter bind CXXXV. Oslo:- Novus forlag. 348 s. ISBN 978-82-7099-609-4.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.