Alternativ folkemedisin?
PDF

Hvordan referere

Kalvig, A. (2012). Alternativ folkemedisin?. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/655

Sammendrag

Om røter og nye skot på det sørvestlandske, holistiske- helsefeltet

Nokre aktørar innan det holistiske helsefeltet

i Noreg kan oppfattast som både "folkelege"

og "alternative".2 Gjennom fokus på

slike behandlarar eller terapeutar, ønsker eg å

visa korleis overlappingar og forskyvingar

mellom innovasjon og tradisjon blir

forhandla, fortolka og gjeve meining i ein

pågåande prosess, der terapeuten drar vekslar

på eit stort reservoar av kunnskap og erfaringar.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.