"De syv kaffekok" - spiritiuelt entreprenørskap i eit samisk landskap
PDF

Hvordan referere

Fonneland, T. (2012). "De syv kaffekok" - spiritiuelt entreprenørskap i eit samisk landskap. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/654

Sammendrag

Med pilegrimsstav i handa over tepper av

moltelyng og reinlav fylgjer me i dei fara

reineigarar i Utsi-familien har vandra frå

vinter til sommarbeite, frå innland til kyst.

Me går frå kaffikok til kaffikok der nye

tema om den samiske historia tek form og

vert introdusert gjennom smakar, luktar og

stemningar. Vertinna og guiden vår fortel

om livet på Varangervidda - om reinkalving,

kvinnene sin situasjon i reindrifta, om

bandet mellom menneske og natur og

mellom menneske og den åndelege verda.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.