"Overtroen er stor blant viddenes folk."
PDF

Hvordan referere

Christensen, C. (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk.". Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/653

Sammendrag

Filmer som Veiviseren (1987) og Kauto -

keino-opprøret (2008) har bidratt til større

bevissthet om det samiske både blant nordmenn

og samer, og til dels også internasjonalt.

De formidler et samisk perspektiv på

egen kultur, identitet, historie og religion, i

tråd med pågående identitetspolitikk.

Representasjon av samer i norsk film strekker

seg imidlertid helt tilbake til stumfilmens

dager de første tiårene av 1900-tallet;

den samiske filmhistorien var lenge en

historie om det norske majoritetssamfunnets

blikk på samer som "de andre".

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.