Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/652

Sammendrag

Tidsskriftets andre nummer i 2012 inneholder tre artikler og tre bokmeldinger.

To av artiklene berører samisk kultur og forestillinger om den samiske urbefolkning. I

artikkelen ""Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i

samisk filmhistorie" drøfter Cato Christensen hvordan den koloniale relasjonen mellom

samer og majoritetssamfunnet kommer til uttrykk i de viktigste norske "samefilmene".

Han retter et særlig fokus på betydningen av religion som etnisk markør.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.