Fredrik Skott 2013. Påskkäringar. Från troll­domstro till barnupptåg
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Bokmelding
book review
Fredrik Skott

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2013). Fredrik Skott 2013. Påskkäringar. Från troll­domstro till barnupptåg. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/639

Sammendrag

Folkloristen och kulturhistorikern Fredrik Skott är forskningsarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göte­borg, förkortat DAG. Inom ramen för arkivets fokusområde "Årets fester och livets högtider" har han specialstuderat folkliga utklädningsbruk och upptåg vid påsken från äldre tid och fram till nutid. Tonvikten ligger på kärnområdet i västra Sverige. Övergripande perspektiv är såväl kontinuitet eller stabilitet som förändringar över tid. Relationerna mellan folkliga trosföreställningar, sägner och rituella handlingar problematiseras, likaså vem det är som kontrollerar iscensättningen av de folkliga bruken. Hur påverkas dessa om trosföreställningar och sägenberättande förändras? En förstudie till den föreliggande boken utarbetade Skott inom forskningsprojektet "Masks and Mumming in the Nordic Area" i början av 2000-talet.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.