Erik Henning Edvardsen (red.) 2012. En dør til Asbjørnsen og hans verden
PDF

Emneord (Nøkkelord)

bokmelding
book review
Asbjørnsen

Hvordan referere

Kjus, A. (2013). Erik Henning Edvardsen (red.) 2012. En dør til Asbjørnsen og hans verden. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/638

Sammendrag

Boken er gitt ut for å feire Asbjørnsens 200-års jubileum i 2012. Den er en samlig kortere og lengre tekster (med omfang fra ni til førti sider) som i hovedsak er ment å belyse Asbjørnsens varierte yrkesutfoldelse, betraktet fra de ulike fagfeltene han var virksom i.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.