MuCEM - fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon. Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike
PDF

Emneord (Nøkkelord)

folkemuseum
dialoginstitusjon
Frankrike

Hvordan referere

Rogan, B. (2013). MuCEM - fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon. Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/633

Sammendrag

En ny brikke er på plass i den museumsthrilleren som har pågått i Frankrike det siste tiåret, med nedlegginger, fusjoner og nyetableringer av nasjonalmuseene. I juni 2013 åpnet Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) i Marseille - museet for Europas og middelhavsregionens kulturer. Museet ligger flott til på byens beste tomt, på moloen ved innløpet til den gamle havnen. Hoved­bygningen er et modernistisk bygg i glass og betong, tegnet av Rudi Ricciotti. En elegant gangbro binder det sammen med det gamle havnefortet, et vernet kulturminne som er del av museet og byr på mindre utstillingslokaler og 15 mål med trivelige utearealer, restauranter og kafeer. Magasiner og restaureringsatelier har fått et nybygg et annet sted i byen. Med andre ord et nytt milliardprosjekt på kulturfronten - i et land i full økonomisk krise. Og dertil første gang et nasjonalmuseum flyttes ut fra Paris.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.