Bevisbedømmelse i praksis.
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Bevisbedømmelse

Hvordan referere

Kjus, A. (2013). Bevisbedømmelse i praksis. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/632

Sammendrag

I hovedoppgaven min var jeg så dristig at jeg forsøkte meg på å definere folkloristikkfaget. Jeg påsto at fagets oppgave var å foreta studier av hvordan fortellende mennesker gjør seg gjeldende i ulike former for fellesskap. Jeg ser jo i ettertid at det er utført mye bunnsolid folkloristisk forskning som faller utenfor en slik definisjon. Samtidig peker definisjonen på noen arbeidsfelt som har vært sentrale i folkloristikkfaget. Folklorister studerer hvordan mennesker fremstiller seg selv som fortellere.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.