Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.
PDF

Emneord (Nøkkelord)

RÃ¥skap
Dyr
Natur

Hvordan referere

Flinterud, G. (2013). Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/628

Sammendrag

De siste årene har forholdet mellom mennesker og dyr blitt gjenstand for økende interesse innenfor flere forskningsfelt. I den tverrfaglige antologien Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder, redigert av Ragnhild Sollund, Morten Tønnesen og Guri Larsen, tas dette forholdet opp i en norsk kontekst. Boka favner bredt og presenterer i 17 kapitler artikler som i varierende grad av detalj tar for seg ulike sider ved norsk landbruk, fangst og viltforvaltningspraksis. Forfatterne har bakgrunn fra kriminologi, jus, filosofi, biologi og veterinærfaget. Hensikten med boka er tydelig formulert: Den er et innlegg i kampen for å stanse vår tids strukturelle og systematiske undertrykking av dyr.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.