Ulrik Schmidt 2007. Minimalismens æstetik
PDF

Hvordan referere

Lund, J. (2008). Ulrik Schmidt 2007. Minimalismens æstetik. Tidsskrift for Kulturforskning, 7(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/588

Sammendrag

Ulrik Schmidt føyer seg med denne boken inn i rekken av publikasjoner om minimalismen, men gjør et særegent og fruktbart grep ved å betrakte billedkunst og musikk under ett. Undersøkelsen er tverrestetisk som forfatteren sier. Med utgangspunkt i en rekke kunstnere knyttet til 1960-tallet og New York, figurer som Carl Andre, Donald Judd, Steve Reich og La Monte Young, ender han hos for eksempel Robert Smithson, Bruce Nauman og Brian Eno omtrent ti år senere. Dermed har han gitt en samlet beskrivelse av det som er blitt stående som det typisk minimalistiske. Stikkordene er her anti-ekspresjonisme og anti-illusjonisme, objektkarakter og tingliggjøring, enhetlighet og helhetlighet, serier og moduler, prosessualitet og det Schmidt treffende kaller "maskinalitet".
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.