Ragnhild Aslaug Sollund 2007. Tatt for en annen. En feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet.
PDF

Hvordan referere

Akman, H. (2008). Ragnhild Aslaug Sollund 2007. Tatt for en annen. En feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet. Tidsskrift for Kulturforskning, 7(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/587

Sammendrag

Denne boken er et forskingsstudium av politiets arbeid og måten de behandler etniske minoriteter i Norge. Prosjektet har fått økonomisk støtte av Politidirektoratet som mente det var viktig å belyse disse problemene i det flerkulturelle Norge. Ragnhild Aslaug Sollund, som er kriminolog og seniorforsker ved NOVA, har gjennomført prosjektet. Sollund utfører et feltarbeid, og hun presenterer resultatene fra dette arbeidet på en saklig og problematiserende måte. I begynnelsen av boken starter hun med å avgrense definisjoner som er viktige for den videre diskusjonen av feltarbeidet i boken. Deretter problematiserer hun undersøkelsesmetoden gjennom et kritisk perspektiv.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.