Träd. Kulturanalytiska perspektiv på människa och natur
PDF

Hvordan referere

Hagström, C., & Sjöholm, C. (2008). Träd. Kulturanalytiska perspektiv på människa och natur. Tidsskrift for Kulturforskning, 7(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/584

Sammendrag

Helsingborgs parker ser inte ut som de gjorde för några år sedan. Då växte där en mängd stora almar, idag finns inga av dem kvar. Över 6000 träd, många av dem i centrala delar av staden, har fått fällas sedan de drabbats av almsjuka. Att plantera nya träd är dyrt och de flesta kommuner har inte möjlighet att ersätta alla sjuka träd. Så var det också i Helsingborg. Där prövade man emellertid en ny metod: invånarna erbjöds möjligheten att bli trädgivare. För 2000 kronor fick de köpa och plantera ett eget träd. Helsingborgs Stad stod för grävarbete och frakt av trädet och vid de gemensamma planteringsdagarna spelades trumpetfanfarer och diplom överlämnades. Arrange­manget blev en succé. 497 nya träd planterades av helsingborgarna, som nu kan glädjas åt att parkerna även i framtiden kommer att grönska. Men vad var det som gjorde att så många människor bestämde sig för att bekosta ett träd på allmän mark? Varför blev de trädgivare?
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.