Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 7(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/580

Sammendrag

Hvordan lyder, smaker, lukter, føles og feires statsborgerskap, spør Tine Damsholt i artikkelen "Statsborgerskabets materialiseringer. Vestlige statsborgerskabsceremonier i et nyt årtusind". Samtidig som det legges begrensninger på hvem som oppnår statsborgerskap, iscenesettes statsborgerskap som noe verdifullt i egne seremonier. Statsborgerseremonier fant sted første gang i 2006 i Norge og i Danmark, mens Sverige har hatt slike seremonier siden 1990-tallet. I artikkelen gjør forfatteren en sammenligning av ulike lands statsborgerseremonier. Forsidebildet er hentet fra denne artikkelens tema, og på bildet ser vi en ny statsborger bli foreviget foran det norske flagget.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.