Markussen, Ingrid og Kari Telste (red.) 2005. Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.
PDF

Hvordan referere

Buk-Berge, E. (2006). Markussen, Ingrid og Kari Telste (red.) 2005. Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/579

Sammendrag

Boken Bilder av den gode oppveksten gjen­nom 1900-tallet redigert av Ingrid Markussen og Kari Telste handler om historiske og kulturelle endringsprosesser som har hatt betydning for barn og unges oppvekstvilkår i velferdsstaten Norge. Bidra­gene til denne antalogien er skrevet av forskere som har vært tilknyttet prosjektet: "Å vokse opp. Barndom og ungdom mellom erfaringsrom og forventningshorisont". De hovedspørsmålene som tas opp i boken er: Hvilke forestillinger er og har vært knyttet til å ha en god oppvekst og en lykkelig barndom og ungdomstid? Hva har velferdsstaten gjort ved formingen av subjektet under dets oppvekst? Hvilke broer til tidligere normer og verdier er blitt brutt, og hvordan har det påvirket oppveksten?  Hvilke erfaringsrom dannes og utvikles blant barn og unge, og hvordan påvirker dette de spesifikke forventningshorisonter?
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.