Hans-Emil Lidén 2005. Nicolay Nicolaysen. Et blad av kulturminnevernets historie
PDF

Hvordan referere

Christensen, A. L. (2006). Hans-Emil Lidén 2005. Nicolay Nicolaysen. Et blad av kulturminnevernets historie. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/578

Sammendrag

For dem som har studert arkeologi og har satt seg inn i kulturminnevernets historie, er antikvar Nicolay Nicolaysen (1817-1911) et kjent navn. Han dominerte fagfeltet gjennom hele siste halvdel av 1800-tallet. Men det bildet vi har av ham, er på mange måter negativt. Nå har han fått sin biografi. Ingen kunne vel mestret denne oppgaven bedre enn Hans-Emil Lidén, mangeårig medarbeider hos Riksantikvaren og ved Norsk instituttutt for kulturminneforskning og senere professor II i arkitekturhistorie og bygningsvern ved Universi­tetet i Bergen, Nicolaysens fødeby. Fra før av har Lidén blant annet gitt ut boka Fra antikvitet til kulturminne, trekk av kulturminnevernets historie i Norge (1991).
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.