Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2006). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/573

Sammendrag

Alle bidragene i dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning er på en eller annen måte knyttet til museer. Det er imidlertid ikke museum i og for seg som er tema, artiklene er snarere eksempler på hvordan museenes samlinger er blitt brukt og kan brukes i forskningsøyemed. Det er med andre ord museer som forsknings- og kunnskapsinstitusjoner som løftes frem i dette nummeret. Samtlige artikkelforfattere har eller har hatt tilknytning til museer.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.