Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I., & Selberg, T. (2007). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 6(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/566

Sammendrag

Oslo-redaksjonen har levert sitt foreløpig siste nummer av Tidsskrift for kulturforskning, og en ny redaksjon i Bergen har tatt over tafettpinnen. En stor takk til Oslo-miljøet og spesielt til Inger Johanne Lyngø og Anne Melgård, hhv. avtroppende redaktør og redaksjonssekretær.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.