Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Eriksen, A. (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 9(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/530

Sammendrag

Eksemplets makt er som kjent stor. Eksemplet representerer en logikk der noe konkret, avgrenset og spesifikt brukes til å støtte utsagn av mer generell karakter. Det binder sammen abstrakt og konkret, helhet og del, norm og praksis, fortid og nåtid. Eksempler brukes systematisk i kunnskapstradisjoner som retorikk, filosofi, jus, teologi, pedagogikk, litteratur og historie, der det også i større eller mindre grad har blitt utviklet en tenkning omkring eksemplets logikk og virkning. Det kan til og med hevdes at forskning i seg selv innebærer å gjøre det ene eller annet til eksempel: Når noe konkret og empirisk sees som et mer eller mindre typisk uttrykk for noe annet og mer generelt, det være seg en historisk epoke, en sjanger, en stilmessig retning, eller en form for adferd, blir det jo nettopp gjort til eksempel. Når fortellingen om Kvitebørn kong Valemon omtales som et undereventyr, blir det gjort til eksempel på en bestemt type eventyr i et forskerskapt system. Når julen omtales som et rituale, er den gjort til et eksempel på en analytisk kategori.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.