Anne Eriksen 2009. Museum. En kulturhistorie
PDF

Hvordan referere

Sandmo, S. (2010). Anne Eriksen 2009. Museum. En kulturhistorie. Tidsskrift for Kulturforskning, 9(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/527

Sammendrag

Merkelig nok har Norge med sine mange hundre museer ikke sett noe forsøk på en samlet museumshistorie siden Haakon Sheteligs Norske museers historie fra 1944. Selv om en i noen år har hatt universitetsmiljøer for museologi og museumskunnskap, har både forskning og undervisning, med noen unntak, orientert seg mot internasjonale forelegg og kilder som har handlet om noe annet: om andre samlinger, utstillinger og museer uten umiddelbare koblinger til dagens norske museumslandskap. Resultatet har blitt en museumsforskning det norske museumsmiljøet i liten grad har opplevd som relevant, og som knapt vises i museumspolitikkens og museumsforvaltningens dokumenter.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.