"Det lyser mye i stille grender"
PDF

Hvordan referere

Vatne, I., & Linde, K. (2007). "Det lyser mye i stille grender". Tidsskrift for Kulturforskning, 6(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/515

Sammendrag

Julen er ei tid hvor tradisjonene blir ekstra viktige for de fleste. En vanlig oppfattelse blant folk er at disse tradisjonene må opprettholdes for at det skal bli riktig jul. Tradisjonene varierer fra hjem til hjem, men visse elementer fremtrer likevel med tydelige fellestrekk. Belysning er historisk sett et viktig element for å skape stemning i denne mørke årstida og er dermed et element som står sterkt når det gjelder å ta vare på tradisjonene som hører julen til.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.