Sidsel Natland 2007. Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvere av vold.
PDF

Hvordan referere

Bäckman, M. (2007). Sidsel Natland 2007. Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvere av vold. Tidsskrift for Kulturforskning, 6(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/514

Sammendrag

"Det var ikke meningen å skjære så hardt med kniven, sa en av de tiltalte; en 17 år gammel jente (…). Hun inrømmet å ha rispet offeret i hofta slik at offeret måtte sy i alt 11 sting." (Østlendingen 20 januar 2005).  Sidsel Natlands avhandling Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvere av vold (2007) inleds med ett citat som kastar oss rätt in i det fält hon kommer att undersöka. Som Natland konstaterar så väcker det uppseende när flickor utövar våld. Dessa flickor är normbrytare i så motto att vi är vana att förhålla oss till män som våldsutövare. Kvinnor brukar oftare uppmärksammas och beskrivas som offer för våld snarare än som utövare. Denna motsättning motiverar avhandlingens utgångspunkt, nämligen hur vi ska förstå och förklara flickors bruk av våld.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.