Olav Solberg 2007. Inn i eventyret. Norsk og europeisk forteljekunst.
PDF

Hvordan referere

Hellang, B. A. V. (2007). Olav Solberg 2007. Inn i eventyret. Norsk og europeisk forteljekunst. Tidsskrift for Kulturforskning, 6(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/507

Sammendrag

Få litterære verk har oppnådd samme status og står i så mange norske bokhyller som Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr. Juryens begrunnelse for nylig å kåre nett­opp Norske folkeeventyr til ett av de 25 viktigste norske litterære verkene gjennom tidene, overlater ingen tvil om hvilken betydning verket har hatt for nasjonsbygging, identitetsskaping og utvikling av norsk språk og kultur siden det kom ut: "Dette er eitt av dei verka det ikkje har vore strid om på lista, eit heilt sjølvsagt verk, eit verk som har vore sjølvsagt heilt sidan det kom ut i første hovudutgåve i 1852, som har prega alle seinare generasjonar av lesarar og kanskje meir enn noko anna litterært verk har skapt eit bilde av Norge" (http://www.litteraturfestival.no/Kanon/tabid/92/Default.aspx). En omtale av As­bjørnsen og Moes Norske folkeeventyr får oss lett til å gripe til begreper som identitet, tilhørighet og samhold, og av mange regnes kanskje kjennskap til folkeeventyrene fremdeles som en selvsagt bestanddel i det å være norsk.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.