Svar på utstillingsanmeldelse av Våre hellige rom
PDF

Hvordan referere

Bettum, A. (2009). Svar på utstillingsanmeldelse av Våre hellige rom. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/501

Sammendrag

I Tidsskrift for kulturforskning nr. 2, 2008 ble utstillingen Våre hellige rom ved Oslo Museum anmeldt av religionsforsker Berit Thorbjørnsrud. Thorbjørnsruds grundige anmeldelse inneholder en innsiktsfull analyse av religionens status i den norske samfunnsdebatten, hvor det "mer enn antydes at religiøse mennesker bør forlate middelalderen og akseptere at de lever i det 21. århundre".
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.