Museumsformidling i Eidsvoll
PDF

Hvordan referere

Finsen, R. (2009). Museumsformidling i Eidsvoll. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/500

Sammendrag

Høsten 2008 var elevene i sjette trinn ved alle skolene i Eidsvoll kommune på museumsbesøk hos Eidsvoll 1814. Som et ledd i Den kulturelle skolesekken har de vært med på "Si og mene det du vil", hvor de gjennom ulike former for deltagelse har fått en opplevelse av diktatur og demokrati. Jeg mener måten disse temaene blir formidla på, både er innovativ- og banebrytende museumsformidling.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.