Jan Grund 2008. Kulturpolitikk er kunst.
PDF

Hvordan referere

Kvarv, S. (2009). Jan Grund 2008. Kulturpolitikk er kunst. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/499

Sammendrag

Til grunn for norsk kulturpolitikk ligger det vurderinger av hvilke kulturelle aktiviteter og uttrykk som ut fra rettferdighetsbetraktninger, antatte ringvirkninger for samfunnet og særskilte hensyn berettiger politisk og økonomisk støtte. Det siste større arbeidet på stammen av samlede oversikter innenfor dette temaet er Kulturpolitikk er kunst, av Jan Grund. Jeg som underviser i kulturpolitikk, har lenge savnet en slik grunnbok. Enkelte hovedpoenger og forskningsmessige forutsetninger for denne boken skal kommenteres.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.